Erfaringer fra hverdagen

Hvordan takler man omverdenens fordommer mot schizofreni? Hvilke drømmer kan man ha om fremtiden når man har en alvorlig sykdom? Og hva betyr familie og venner? Her kan du se hvordan Esben, Hannah, Petter og Vincent takler de overveielsene og utfordringene som er en del av det å leve med schizofreni.

 

 

Når jeg føler meg ensom

Lukk film

Se film

 

Skal jeg være åpen om min diagnose

Lukk film

Se film

Hvis jeg får ny jobb

Hvis jeg får tilbakefall

Lukk film

Se film

 

Når forteller jeg venner og kolleger om sykdommen

Lukk film

Se film

Vil du anbefale andre at fortaelle venner familie at de har skizofreni

Når jeg drømmer om fremtiden

Lukk film

Se film

Når jeg drømmer om fremtiden

Når jeg har en god dag

Lukk film

Se film

Når jeg blir pessimistisk

Når min familie virkelig hjelper meg

Lukk film

Se film

Når venner er usikre

Når mine venner er usikre på hvordan de skal behandle meg

Lukk film

Se film

Når kjæresten min ikke forstår meg

Når jeg er sammen med mange mennesker

Lukk film

Se film

Når jeg føler meg ensom

Når andre ikke forstår sykdommen min

Lukk film

Se film

Når jeg er sammen med mange mennesker

Når jeg trenger hjelp

Lukk film

Se film