Psykisk sunnhet og trivsel

Er du rammet av schizofreni, kan det ha påvirket livsstilen din. Noen begynner kanskje å røyke mer, og det kan medføre alvorlige, fysiske helsemessige komplikasjoner som for eksempel, hjerte- og karsykdommer, luftveissykdommer og generelt større infeksjonsrisiko. Disse problemene kan bli verre hvis man drikker mye alkohol, tar ulovlige stoffer, har dårlig kosthold, ikke mosjonerer, ikke tar vare på seg selv, har dårlig hygiene og dårlige boforhold.

Les mindre

Les mer

Endringer i livsstil og bivirkninger fra medisinen kan føre til at personer med schizofreni legger på seg, og det kan gi problemer i forbindelse med stor overvekt.

Kraftig overvekt kan i seg selv ha stor innflytelse på den fysiske helsen som for eksempel økt risiko for hjertesykdom eller diabetes. Derfor anbefales det at man årlig tar en helsesjekk. Det kan hende man trenger hjelp fra en ernæringsfysiolog, en ruskonsulent, fotpleie, tannlege og annen helseinformasjon.

Med god helse og sosial støtte er det mulig å redusere de fysiske farene ved schizofreni, inkludert bivirkninger ved behandlinger og livsstilsendringer.

håndvekt
Hold deg i form

Når man har psykiske problemer, er det lett å glemme det fysiske velværet. Men det er viktig at du forsøker å leve så sunt som mulig.
Dårlig kost, røyking og inntak av alkohol samt manglende mosjon er medvirkende faktorer til en dårlig helse.

En sunn livsstil innebærer at du trener jevnlig. Trening er godt for hjerte og lunger, hjelper med å bygge opp muskelmassen og styrker skjelettet. 

Overvekt er en helserisiko, og mosjon er en god måte å gå ned i vekt på og/eller redusere vektøkningen. For personer med schizofreni er dette spesielt viktig, fordi vektøkning er en bivirkning av enkelte antipsykotiske legemidler.

Selv om treningen ikke kan erstatte medisinen, kan trening hjelpe med å håndtere schizofrenien. Trening kan føre til forbedret stemningsleie og økt konsentrasjon, den kan redusere angst og stress og bidra til økt selvfølelse og motivasjon.

Trening i en gruppe, som for eksempel å drive med aerobics eller spille fotball, oppmuntrer personen til å møte nye mennesker, fører til mindre isolasjon og forbedrer de sosiale ferdighetene. Trening skal være morsomt og enkelt å gå i gang med, og man bør starte langsomt og forsiktig. Det er viktig å snakke med legen før man begynner på et nytt treningsprogram.

Les mindre

Les mer

seksualitet
Seksualitet

Sunne seksuelle forhold er en viktig del av livet og et mål for livskvalitet. Seksuelle forhold kan imidlertid bli vanskeliggjort når man får schizofreni.
Selve schizofrenien, endringer i stemningsleie som er forbundet med schizofrenien, eller bivirkningene av enkelte legemidler kan føre til seksuell dysfunksjon og nedsatt seksuell lyst.

Hvis det skulle skje, er det viktig at personer med schizofreni ikke bare slutter å ta medisinen sin. Selv om man kan synes at det er pinlig, er det viktig å kontakte legen eller psykiateren da det finnes ulike behandlingsmuligheter som man kan vurdere.

Kvinner med schizofreni som ønsker å få en familie, bør være klar over at enkelte legemidler ikke bør brukes under graviditet, og at noen legemidler kan føre til endringer i melkeproduksjonen. Leger og psykiatere kan gi råd om hvilke legemidler som egner seg i disse tilfellene.

Mens de akutte schizofrenisymptomene er aktive, kan noen miste sine seksuelle hemninger eller oppleve ukarakteristiske seksuelle drifter. Det kan føre til økt risiko for at de medvirker til en risikabel seksuell adferd.24 Det er viktig at unge – og ikke bare de med en lidelse som schizofreni – oppmuntres til å få informasjon og råd om prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer. Hvis man innleder et nytt forhold, er det alltid en god idé å tenke på å beskytte seg selv og partneren sin.

Les mindre

Les mer

åndelighet
Tro, tanke og livssyn

En følelse av å høre til og være en del av et fellesskap kan ha stor betydning for en person og familien hans/hennes.
For mange kan livssyn og religiøse overbevisninger gi en fornemmelse av trygghet, identitet, kulturell bevissthet og samfunnsengasjement. 

Trosfellesskaper kan tilby et støttenettverk, spesielt i kriseperioder. Disse samfunnene kan også være «et vennlig ansikt» og spille en viktig rolle i håndteringen av schizofreni.

Kirker og andre trossteder kan tilby et støttende miljø hvor man kan snakke om en situasjon, føle seg mindre isolert og diskriminert og føle mindre angst. Det kan imidlertid være tidspunkter hvor en persons psykotiske symptomer får ham/henne til å tro på et mer betydningsfullt, og av og til ubehagelig livssyn.

Symptomer som å høre stemmer og religiøse vrangforestillinger kan oppfattes som åndelige erfaringer og kan føre til at noen blir sårbare overfor visse religiøse grupper.

Les mindre

Les mer