Sosialt liv

Det er et viktig mål at du fortsetter å bli bedre. Det innebærer også at du fungerer bedre alene og sammen med andre når symptomene er stabilisert, og at livskvaliteten økes. Du kan oppleve at det er lettere å delta i sosiale aktiviteter og inngå i sammenhenger som for eksempel utdanning eller arbeid.

sitat Det er et viktig mål at du fortsetter å bli bedre.

Men selv når du går tilbake til det normale livet ditt igjen, må du huske å overholde den medisinske behandlingen som legen har foreskrevet, slik at symptomene kan holdes under kontroll og bedringen din kan fortsette. Mange oppnår en hel del i livet og får et godt og innholdsrikt liv til tross for at de har schizofreni.

 

familie
Venner og familie

Schizofreni kan endre livet dramatisk både for dem som selv lever med sykdommen, og for dem som lever tett på mennesker med schizofreni.

Dersom man er involvert i omsorgen av en person med schizofreni, kan det være vanskelig å håndtere de psykotiske episodene samt de positive og negative symptomene som vedkommende opplever.

Det å ha omsorg for en nær venn eller slektning med schizofreni kan i perioder være en fulltidsjobb. Det gjør det meget vanskelig å kombinere omsorgen med å ta seg av andre familiemedlemmer og samtidig passe jobben sin. Pårørende kan også oppleve en overveldende følelse av tap og tristhet som kan påvirke både familien og sosiale og jobbrelaterte aktiviteter.

Familien er svært viktig for personer med schizofreni på grunn av den følelsesmessige og sosiale støtten de kan gi. Det kan være i form av praktisk hjelp med huslige aktiviteter som rengjøring, matlaging og personlig hygiene. Det kan være å følge dem til legen og motivere dem til å fortsette med å ta medisinen som foreskrevet av legen. Ved å følge den medisinske behandlingen og gå jevnlig til legen kan man kontrollere mange av de psykotiske symptomene, som kan gjøre det mulig å fortsette en normal hverdag. 

Mennesker med schizofreni, som har støtte fra familien, får ofte bedre livskompetanse enn de som er isolerte. Selv om man bor alene, trenger man fremdeles støtte fra familie og venner. Et stabilt miljø kan hjelpe mennesker med schizofreni med å overholde behandlingen og holde tett kontakt med legen og helseteamet.

Les mindre

Les mer

sosial
Sosialt liv

Mange med schizofreni trekker seg tilbake fra samvær med andre mennesker – det er et av de vanlige, negative symptomene på sykdommen.

De kan også mangle motivasjon til å delta i hverdagen på grunn av symptomene. Det kan føre til en følelse av isolasjon og en manglende evne til å forholde seg til andre og til å bygge opp meningsfylte forhold.

De kan også mangle motivasjon til å delta i hverdagen på grunn av symptomene. Det kan føre til en følelse av isolasjon og en manglende evne til å forholde seg til andre og til å bygge opp meningsfylte forhold.

Psykoterapi og psykososiale intervensjoner som benyttes i dag kan være til hjelp for å overvinne de sosiale barrierene ved schizofreni, og kan hjelpe mennesker med schizofreni til å få et normalt sosialt liv.1

Det er viktig for mennesker med schizofreni å føle seg trygge og aksepterte. Det kan forbedre den generelle trivselen for både dem og deres familie. Det kan være en stor glede for et familiemedlem eller en omsorgsperson å se pasienten samhandle med andre familiemedlemmer og venner og igjen nyte hverdagslige aktiviteter.

Men for at det skal kunne skje er det viktig at symptomene på schizofreni er under kontroll ved at man fortsetter å ta medisinen i tråd med legens anbefalinger

Les mindre

Les mer