Spørsmål og svar

Hvis du eller en av dine slektninger har schizofreni, kan du ha spørsmål om sykdom og behandling. Vi har samlet noen vanlige spørsmål og prøvde å besvare dem.

Kan schizofreni kureres?

Les mindre

Les mer

Det er for øyeblikket ikke mulig å kurere schizofreni permanent. Men det finnes behandlinger som kan styre symptomene og hjelpe deg til å oppnå bedre livskvalitet.

Det kan imidlertid være nødvendig å få behandling for schizofreni i lang tid, kanskje hele livet.

 

Hvordan hjelper antipsykotisk behandling?

Les mindre

Les mer

Antipsykotisk behandling er en mulighet som kan være med på å begrense symptomene. I tillegg til å lindre symptomene kan medisinen hjelpe med å stabilisere tilstanden hvis den tas regelmessig som foreskrevet av legen.

Du har langt større sjanse til å fortsette å være frisk og unngå sykehusinnleggelse hvis du tar den antipsykotiske medisinen din som anbefalt. Legemidler kan være med på å gi deg et mer normalt liv igjen.

 

Hvor lenge skal jeg ta medisinen?

Les mindre

Les mer

Det er svært viktig at legemiddelet blir tatt regelmessig uten pauser (i tråd med legens anbefalinger) for å holde symptomene nede og forhindre at sykdommen kommer tilbake (tilbakefall), eller at symptomene blir verre.

Personer med schizofreni må fortsette med medisin selv om de føler seg bedre, for å sikre at bedringen vedvarer. I mange tilfeller må pasienten ta antipsykotisk medisin i lang tid, noen ganger resten av livet.

 

Har behandlingen bivirkninger?

Les mindre

Les mer

Alle legemidler kan ha bivirkninger, men de kan som regel behandles. Vektøkning, ekstrapyramidale symptomer (EPS) og sløvhet betraktes ofte som de mest problematiske bivirkningene og kan påvirke valget av legemiddel.9 Det er imidlertid ikke alle som får bivirkninger. Derfor er det viktig at du snakker med legen dersom du får bivirkninger. Det er viktig at du ikke slutter å ta medisinen eller endrer dosen uten først å snakke med legen.

Hvis du bestemmer deg for å slutte å ta medisinen eller endrer medisineringen uten å snakke med legen om det først, virker den ikke optimalt. Av og til varer bare bivirkningene noen få uker mens kroppen vender seg til den nye medisinen, eller det kan være metoder for å lindre bivirkningene. Legen kan for eksempel foreskrive andre legemidler for å dempe eller forhindre en bivirkning.

 

Kan jeg slutte å ta medisinen når jeg føler meg bedre?

Les mindre

Les mer

Schizofreni er en kronisk sykdom. Det betyr at man i mange tilfeller vil få tilbakefall hvis man slutter å ta medisinen. De fleste kan faktisk trenge antipsykotisk medisin i lang tid slik at de fortsetter å ha det bra. Helseteamet ditt går gjennom medisineringen din med jevne mellomrom. 

Kan jeg bli avhengig av medisinen?

Les mindre

Les mer

Pasientene og familiene deres kan av og til bli bekymret over de antipsykotiske legemidlene som benyttes til behandlingen av schizofreni fordi de er redde for at de kan føre til avhengighet. Antipsykotiske legemidler fører imidlertid ikke til avhengighet, og man blir heller ikke «høy» (euforisk). 

En annen misforståelse om antipsykotiske legemidler er at de fungerer som en slags kontroll av sinnet eller en «kjemisk tvangstrøye». Men hvis disse legemidlene benyttes i korrekte doser, blir man ikke sløvet eller får fjernet evnen til å tenke selv.

 

Skal jeg slutte å ta medisinen hvis den ikke virker?

Les mindre

Les mer

Det er helt avgjørende at du ikke slutter å ta medisinen eller endrer dosen uten først å snakke med legen. I motsatt fall vil ikke medisinen virke like godt.

Hva skal jeg gjøre hvis symptomene kommer tilbake?

Les mindre

Les mer

Snakk med legen! Kanskje bør du ha en annen dose, et annet legemiddel eller kanskje du bør endre måten du får medisinen på for å få bedre kontroll over symptomene. Alle antipsykotiske legemidler er ikke like, og du må kanskje prøve forskjellige muligheter for å finne den medisinen som virker best.