Arbeid

Det å begynne å jobbe eller studere igjen etter en psykotisk episode gir vanligvis en følelse av tilfredshet og styrker den generelle trivselen.

Avhengig av hvor hardt de kognitive funksjonene dine har vært rammet (for eksempel konsentrasjon, hukommelse, tanker, evnen til å planlegge og løse problemer) kan det påvirke muligheten for å vende tilbake til en utdannelse eller finne og beholde en jobb.

Det kan derfor være viktig å få hjelp og støtte til å trene og kompensere for ev. kognitive vanskeligheter.

 

ARBEID OG MENTAL HELSE

Les mindre

Les mer

Bruk denne tabellen til hjelp slik at du og legen din kan snakke om fordelene og risikoene ved å være uten arbeid eller finne seg en jobb.

Utgjør det å være i arbeid en forskjell for helsen min?

Les mindre

Les mer

Fortsette uten jobb

Forskning viser at det å stå helt utenfor arbeidslivet i mer enn seks måneder gir dårligere helse, både fysisk og mentalt. Jo lenger du står uten arbeid, desto høyere helserisiko.

Tilbake i arbeid

Det å gå tilbake til enhver type jobb er positivt for din fysiske og mentale helse og kan være med på å hindre at du blir syk igjen. Det kan rette opp skadene som er forårsaket av å gå uten arbeid over lengre tid. Forskning har vist at arbeid forbedrer både inntekt, tidsbruk, motivasjon, selvtillit og selvbilde samt fører til bedre emosjonell velvære. En jobb som passer til din kompetanse og der arbeidsgiver støtter deg, er bra for din mentale helse.

 

Hva er fordelene?

Les mindre

Les mer

Fortsette uten jobb

For de fleste finnes det ingen fordeler med å være uten noen som helst form for arbeid i mer enn seks måneder.

Tilbake i arbeid

Du har tre ganger større sjanse til å få jobb dersom du får hjelp fra en arbeidsspesialist. En arbeidsspesialist kan gi deg råd om en rekke utfordringer, som for eksempel å snakke om din mentale helse med potensielle arbeidsgivere og kolleger. En arbeidsspesialist kan også hjelpe deg med å takle bekymringer som du måtte ha relatert til det å starte i jobb, i tillegg til bekymringer rundt det å snakke om din psykiske lidelse, tidligere narkotikabruk eller kriminelt rulleblad som kan ha innvirkning på din evne til å få en jobb.

 

Hva er risikoene?

Les mindre

Les mer

Fortsette uten jobb

Det er vanskelig å forutsi på hvilken måte symptomer kan endre seg, så hvis du venter til du føler deg bra, øker risikoen for å aldri komme tilbake i jobb igjen. Jo mer tid du tilbringer uten arbeid, desto vanskeligere er det å begynne å jobbe igjen. Du risikerer å miste selvtillit og å føle deg isolert, eller du kan bli redd for at din kunnskap og kompetanse er svekket. Du kan også føle deg usikker hvis en arbeidsgiver ber deg om å forklare hull i CV-en.

Tilbake i arbeid

Du kan føle deg stresset eller engstelig for at det å gå tilbake i jobb vil redusere eventuelle stønader som du mottar på grunn av arbeidsledighet, eller at du vil måtte snakke om din psykiske lidelse med en arbeidsgiver. En arbeidsspesialist og legen din vil kunne hjelpe deg med å takle disse bekymringene.

 

Hvilke valg har jeg?

Les mindre

Les mer

Fortsette uten jobb

Dersom du ikke føler deg klar for en vanlig jobb, kan du vurdere andre jobbaktiviteter som for eksempel studier, frivillig arbeid eller å ta deg av andre mennesker. Snakk med legen din om jobbmålsetningene dine og be ham eller henne om å notere dem i behandlingsplanen din. Det kan tenkes at du bestemmer deg for å ikke gå tilbake i arbeid, men det finnes masse bevis for at dette ikke vil ha positiv innvirkning på den fysiske eller mentale helsen din. Før du bestemmer deg for ikke å jobbe i det hele tatt, kan det være lurt å innhente råd fra en arbeidsspesialist.

Tilbake i arbeid

Hvis du ønsker å komme tilbake i arbeid, kan du bli henvist til en arbeidsspesialist. En arbeidsspesialist kan hjelpe deg med å finne jobber som passer til dine preferanser, erfaringer og styrker. Mange begynner å arbeide deltid og erfarer at deltidsarbeid passer dem. Andre arbeider fulltid, med eller uten støtte fra en arbeidsspesialist.

 

Hvor raskt kan jeg være tilbake i arbeid?

Les mindre

Les mer

Fortsette uten jobb

Gjelder ikke.

Tilbake i arbeid

Du kan planlegge å være tilbake i arbeid så snart du føler deg klar for det. Du trenger ikke vente på at symptomene dine skal avta. En arbeidsspesialist vil vanligvis sette i gang med å lete etter jobb for deg innen fire uker etter at du har tatt kontakt med dem.

 

Les mindre

Les mer

Merknad 1: Begrepet «arbeidsspesialist» beskriver en jobbkonsulent eller arbeidsrådgiver som jobber på en evidensbasert måte for å hjelpe mennesker med psykiske lidelser til å finne jobb og til å fortsette i jobb. Du finner mer informasjon om evidensbasert jobbstøtte på: http://www.dartmouth.edu/~ips/ og http://www.tepou.co.nz/improving-services/ebse

Utgivere: Heather Kongs-Taylor, Helen Lockett, Fiona Clapham Howard, Debbie Cohen, Warren Elwin, Eóin Killackey, Lik Loh, Rebecca Priest, Glen Simblett, Marie-Anne Durand, Glyn Elwyn

Evidensdokument: http://www.optionsrid.org/resources/emplovmentandmentalhealth evidence.pdf Publiseringsdato: 9. mai 2014 Utløpsdato: 9. mai 2015 ISBN: 978-0-9575461-5-8 Lisens: CC BY-NC-ND 4.0 (Internasjonal) Last ned den mest aktuelle versjonen fra: http://www.optiongrid.org