Akutt hjelp

Under finner du opplysninger om legevakten og organisasjoner som blant annet tilbyr anonym telefonrådgivning for psykisk syke og pårørende.

Ring for akutt hjelp:

    * Alarmsentralen: 112

    * Hjelpetelefonen 116 123 (døgnåpen)

Du kan henvende deg til alle psykiatriske sykehus uansett hvor du bor. Du kan også se en liste over psykiatriske avdelinger på www.frittsykehusvalg.no – Deretter velger du din region.