1

Før besøket kan du skrive ned spørsmål som du ønsker å stille legen.