6

Mange har nytte av samtaleterapi. Sjekk om legen mener det er noe du kan ha nytte av.