Psykoterapi

Psykoterapi er behandling av følelsesmessige og psykiske lidelser med samtale fremfor fysiske metoder eller legemidler. Når du deler erfaringene dine med en erfaren og empatisk person ved å snakke om din verden med en utenforstående, kan du gradvis begynne å forstå mer om deg selv og finne metoder som hjelper deg å håndtere tilstanden din.1,9

sitat Det kan være både vanskelig og givende å være tett på en person med schizofreni.

Individuell psykoterapi omfatter jevnlige samtaler med en psykiater, psykolog, psykiatrisk sosialrådgiver eller sykepleier. Samtalene kan fokusere på ulike emner som nåværende eller tidligere problemer, erfaringer, tanker, følelser eller forhold.

Det finnes mange forskjellige typer behandling. Noen av disse kan passe bedre til noen mennesker enn til andre. Det er ikke alle med schizofreni som har nytte av disse mulighetene. Det er viktig å få veiledning om den beste metoden for deg, og om hvordan det vil fungere sammen med de andre behandlingene du får 1,9

 

 

rehabilitering
Rehabilitering

Mange med schizofreni kan overvinne problemene ved hjelp av programmer som problemløsing, livskompetanse, økonomisk styring og støtte til igjen å komme tilbake til studiene eller jobben.

Det kan også være en stor hjelp å møte andre med schizofreni som også er i en rehabiliteringsprosess.9

 

 

Les mindre

Les mer

kognitiv
Kognitiv adferdsterapi

Kognitiv adferdsterapi (CBT) hjelper deg med å tenke på hvordan du oppfatter deg selv, andre mennesker og verden omkring deg.

Den ser også på hvordan handlinger kan påvirke tanker og følelser.

CBT kan hjelpe med å endre en persons tanker («kognitiv») og handlinger («adferd»), og hjelpe personen med å få det bedre.

CBT er annerledes enn andre behandlinger som består av å snakke gjennom problemene rundt en lidelse, fordi den fokuserer på problemer og vanskeligheter akkurat her og nå.

Den søker etter måter å forbedre en persons aktuelle sinnstilstand på.1,9

 

Les mindre

Les mer

trening
Familieundervisning

Mennesker med schizofreni blir ofte utskrevet fra sykehuset og sendt hjem til familiene sine.

Det er viktig at familien eller omsorgspersoner lærer så mye som mulig om schizofreni for å forstå de vanskelighetene og problemene som kan være forbundet med lidelsen.

Det er også nyttig for familiemedlemmer å lære metoder for å minimere pasientens risiko for tilbakefall, for eksempel:1,9

  • Familieintervensjon kan hjelpe hele familien med å utvikle adferdsmønstre som gir deg bedre støtte og større forståelse for situasjonen din.
  • Utdanningsprogrammer kan hjelpe deg med å lære hvordan du skal håndtere problemene dine og sørge for informasjon om de helse-, bolig- og sosialrelaterte ytelsene du kan få.

Les mindre

Les mer