Beskrivelse av symptomer

De første tegnene på schizofreni oppstår som regel i tenårene eller tidlig i voksen alder, men man har også sett at de har vist seg hos personer som er over 40 år.10

Både menn og kvinner kan få schizofreni. Symptomene hos menn har en tendens til å vise seg i en yngre alder enn hos kvinner.11

Symptomene på schizofreni varierer hos forskjellige personer, men de kategoriseres generelt som:

Positive symptomer

F.eks. hallusinasjoner, vrangforestillinger, tankeforstyrrelser og opphisselse, som friske personer normalt ikke har, og som betraktes som «tillegg» på grunn av sykdommen.

Negative symptomer

Kan betraktes som adferd som «mangler» (f.eks. mangel på drive eller initiativ, emosjonell reaksjon, entusiasme, sosial interaksjon)5 De fleste har disse psykologiske evnene, men personer med schizofreni har til en viss grad «mistet» dem.

a
Affektive symptomer

Kan påvirke stemningsleiet, f.eks. depresjon, angst, ensomhet og selvmordstanker. 

k
Kognitive symptomer

Inkluderer konsentrasjons- og hukommelsesproblemer, f.eks. manglende oppmerksomhet, langsom tankevirksomhet, manglende innsikt (forståelse og aksept) i sykdommen. 

Utvikling

De fleste med schizofreni opplever flere psykotiske episoder (perioder hvor positive symptomer er mer relevante) i sitt liv.

De positive symptomene varierer som regel med tiden, og de kan forverres i perioder med tilbakefall og forbedres i perioder med bedring. 1

Personer med schizofreni kan leve relativt normalt mellom de psykotiske episodene og virke emosjonelt friske og stabile. Men etter den første episoden oppstår det ofte negative symptomer som kan vare lenge og som så kan bli forverret. 1,9 

Et vedvarende eller tilbakevendende sykdomsmønster kalles kronisk schizofreni. De fleste pasienter med schizofreni trenger langsiktig behandling som normalt inkluderer bruk av medisin.1,9

Les mindre

Les mer