Hvordan stiller legen diagnosen?

Det kan være vanskelig å generalisere, siden hvert enkelt lege-pasientforhold er unikt. Men når legen skal avgjøre om du har schizofreni, vil du vanligvis gå gjennom dette forløpet:

intervju
Samtaler med deg

Rekonstruksjon av historien din og din personlige og medisinske bakgrunn.

 • Hvilke symptomer har du?
 • Hvor og når begynte de?
 • Hvordan har de utviklet seg over tid?
 • Endrer de seg eller er de stabile?
 • Finnes det noen utløsende faktorer?

Samtidig blir atferden din observert. Den måten du opptrer på sier ofte mye om hva som foregår inne i deg.

intervju
Samtaler med dine nærmeste
 • Hva betyr fortiden din?
 • Hvordan viste symptomene seg første gang?
 • Når startet de?
 • Hva slags symptomer har du?
 • Fantes det en åpenbar årsak til problemene?
 • Fantes det utløsende faktorer?
 • Hvordan er ditt forhold til menneskene rundt deg?
undersøkelse
Helseundersøkelse

Medisinske undersøkelser og en blodprøve, hjerneskanning og røntgenbilder for å se om det er noe unormalt som kan måles eller ses på et bilde.Det blir også tatt prøver for å utelukke muligheten for at du tar stoffer som kan forårsake en psykose.

test
Diagnostiske tester

Evaluering av din fysiske tilstand og psykologiske test. Din personlighet blir evaluert, og det blir foretatt tester, som skal vise hvordan du for eksempler takler problemer. Intelligenskvotienten din (IQ) kan bli undersøkt og utregnet.

kompass
Å få stilt diagnosen

Hvis du får stilt diagnosen schizofreni, er det kun naturlig å ha motstridende følelser og bekymringer.

 • Du har spørsmål som skal besvares.
 • Du kan føle deg lettet over at symptomene har fått et navn, spesielt om du har hatt dem en stund før diagnosen.
 • Det kan også være at du blir glad for å finne ut at det er flere behandlingsmuligheter.
 • Det kan hende du er bekymret over hva det kan bety i forhold til behandling, eller hvilken påvirkning sykdommen kan ha på hverdagen.
 • Du kan være redd for at livet aldri blir det samme igjen, eller at familien din vil oppføre seg annerledes overfor deg.

På dette tidspunktet kan reaksjonene til venner, familie eller kolleger også være et problem.

Les mindre

Les mer