Rollen som pårørende

Bortsett fra avsnittet «Pårørende» er dette nettstedet med vendingene «du» og «deg» rent språklig henvendt direkte til personer med schizofreni. Men innholdet er like mye rettet mot deg som er pårørende til en person med schizofreni.

Tanken bak nettstedet er at du, enten alene eller sammen med din nærstående som har schizofreni, kan forstå mer av alle aspektene av behandling, medisin, sosiale forhold og bakgrunnskunnskap som kan hjelpe vedkommende til å bli bedre.

 

ROLLEN SOM PÅRØRENDE

Les mindre

Les mer

For de fleste mennesker vil det være en stor omveltning å skulle leve tett på en person med schizofreni. Det å ha omsorg for og støtte en venn eller et nært familiemedlem med schizofreni kan i perioder være en fulltidsjobb.

Les mindre

Les mer

Dersom man er involvert i omsorgen av en person med schizofreni, kan det være vanskelig å håndtere de psykotiske episodene samt de positive og negative symptomene som pasienten opplever. Det å ha omsorg for en nær venn eller slektning med schizofreni kan i perioder være en fulltidsjobb. Det gjør det vanskelig å kombinere omsorgen med å ta seg av andre familiemedlemmer og samtidig passe jobben sin.

Pårørende kan også oppleve en overveldende følelse av tap og tristhet som kan påvirke både familien og sosiale og jobbrelaterte aktiviteter. Familien er svært viktig for personer med schizofreni på grunn av den følelsesmessige og sosiale støtten de kan gi. Det kan være i form av praktisk hjelp med huslige aktiviteter som rengjøring, matlaging og personlig hygiene. Det kan være å følge dem til legen og motivere dem til å fortsette med å ta medisinen som foreskrevet av legen.

Ved å følge den medisinske behandlingen og gå jevnlig til legen kan man kontrollere mange av de psykotiske symptomene, og det kan gjøre det mulig for pasienten å fortsatt ha en normal hverdag. Mennesker med schizofreni som har støtte fra familien får ofte bedre livskompetanse enn de som er isolert. Selv om man bor alene, trenger man fremdeles støtte fra familie og venner. Et stabilt miljø kan hjelpe pasientene med å overholde behandlingen og ha tett kontakt med legen og helseteamet.1