Symptomer

TIDLIGE VARSELTEGN

Les mindre

Les mer

Som pårørende eller nær venn vil du ofte være den første som merker de små endringene som skjer med familiemedlemmet eller vennen din. Det kan ofte være endringer som vedkommende selv ikke legger merke til, og som hver for seg ikke behøver å være tegn på sykdommen, men som til sammen danner et varselbilde.

Les mindre

Les mer

Det finnes ikke et entydig svar på hvor mange av disse varseltegnene som skal til før det er sannsynlighet for at din venn eller nærstående holder på å utvikle et psykotisk tilbakefall.

Men hvis du er bekymret over vedkommendes oppførsel og utvikling, kan du i avsnittet «Tidlige varseltegn» se en liste over mulige tegn på tilbakefall. Rent språklig henvender dette avsnittet seg direkte til den potensielt syke, og dere kan enten fylle ut skjemaet sammen, eller du kan gjøre det alene hvis du er bekymret.

Hvis du eller dere kan svare ja på mange av utsagnene, kan dere med fordel printe ut det utfylte skjemaet og få en samtale med en lege.

Gå til siden Tidlige tegn

behandlingstyper
Behandling

Som pårørende eller nær venn vil du svært lett bli involvert i behandlingen av schizofreni.

Du kan oppleve at du blir bekymret for om vennen din eller den pårørende har husket å ta medisinen sin, og mange – spesielt foreldre – kan komme til å påta seg en rolle som «medisin-politi».

Derfor er det viktig at du setter deg inn i de forskjellige behandlingstypene som kan hjelpe mennesker med schizofreni. Det dreier seg både om såkalte psykososiale tiltak som psykoterapi og familieterapi og om den medisinske behandlingen, der man kan velge mellom å ta piller daglig eller få en månedlig injeksjon på sykehuset eller klinikken.

Les mer om behandlingstypene her.

Les mindre

Les mer