Varselsignaler

Av og til kan mennesker med schizofreni være klar over at de holder på å bli syke igjen eller holder på å få et tilbakefall, men de er ikke alltid i stand til å gjøre noe med det.9

TIDLIGE TEGN

Les mindre

Les mer

Når et menneske med schizofreni holder på å få et tilbakefall, er det ofte en gradvis prosess som innebærer en rekke varselsignaler. Disse signalene trenger ikke hver for seg være tegn på tilbakefall, men hvis de opptrer sammen i stort antall, og man allerede er bekymret i forveien, kan det være grunn til å snakke med legen.

sitat I tillegg til medisin kan psykoterapi og psykososiale tiltak også være relevant for deg.

Her kan du finne en liste over varselsignaler som du kan fylle ut, enten alene eller sammen med en av dine nærmeste. Deretter kan du printe listen ut og ta den med til legen.

Liste over varseltegn

Lukk skjemaet

Se skjemaet