Få det bedre

Schizofreni kan påvirke livsstilen din og den sosiale og økonomiske situasjonen din på forskjellige måter.

Schizofreniens psykotiske symptomer og forstyrrelsen de kan forårsake i et menneskes hverdag er åpenlyse, men den fysiske helsetilstanden kan også bli påvirket.

Les mindre

Les mer

Målene for behandling og bedring er å begrense eller stoppe symptomene for å gjøre deg i stand til å gjenoppta dine daglige aktiviteter og redusere antall tilbakefall.1,9 

Ved hjelp av antipsykotiske legemidler og andre behandlingsformer kan schizofrenisymptomene ofte håndteres slik at man kan gå tilbake til sine daglige aktiviteter.1,9 Du kan selv gjøre mange ulike ting for å oppnå bedre trivsel.

Siden det er mer sannsynlig at man får tilbakefall hvis man slutter å ta den antipsykotiske medisinen eller ikke tar den regelmessig, er det svært viktig å avtale en passende plan for behandling og forhindring av tilbakefall sammen med legen og familien. Her er det meget viktig å få støtte slik at man kan overholde den avtalte planen. Dersom man tar medisinen oralt (i munnen), betyr det at man skal ta den foreskrevne medisinen i korrekt dose og på korrekte tidspunkter hver dag, møte opp til avtaler hos legen og følge andre behandlingsprosedyrer nøye. Hvis man får langtidsvirkende behandling, er det viktig å holde avtaler slik at man får medisinen på rett tidspunkt hver måned.